Nyílt levél Horváth Ágnesnek

Helyesbítést, s a jövőben a szakmai vélemények figyelembevételét kéri a sebészeti kollégium.

Az utóbbi időben több nyilatkozat hangzott el a médiában azzal kapcsolatban, hogy a boncolt esetek 25 százalékában a pathológiai és a klinikai diagnózis nem azonos és erre való hivatkozással több olyan kijelentés hangzott el, hogy a kórházakban a betegek egynegyedét félrekezelik. Ez a kijelentés az orvostársadalomban aggodalmat váltott ki és azóta is " közbeszéd tárgya" valamennyi szakmai rendezvényen. A Sebészeti Szakmai Kollégium is – a tagság kérésére – megtárgyalta e kérdést és az üggyel kapcsolatban véleményt formált, amelyet más Kollégiumok is támogatnak, szól a levél, amely a következőkben ismerteti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) hivatalos adatait. (Ezek az OEP honlapjáról letölthetők!)

Évente 2,5 millió kórházi eset van Magyarországon, ezek 97 százaléka gyógyultan távozik az egészségügyi intézményekből. A kórházi esetek 3,05 százalékában fordul elő haláleset, ezek 36 százalékát vetették alá boncolásnak, ami az összes kórházban és egyéb intézményben ápolt betegek 1 százaléka. A boncolt esetek 25-28 százalékában tért el a klinikai és a pathológiai diagnózis, ami az összes kórházi esetre vetítve a betegek 0,25-0,28 százalékát jelenti. Más szavakkal fogalmazva, a boncolási statisztika az összes kórházban ápolt és kezelt beteg kevesebb, mint egy százalékára vonatkozik, és az összes kórházi eset maximum 0,3 %-ában tért el a két diagnózis.

Azok a kijelentések, miszerint a boncolási diagnózisok az esetek 25 százalékában nem azonosak a klinikai diagnózissal, tehát „a betegek egynegyedét a kórházak félrekezelik" tévesek. Ezek a kijelentések a „Fekvőbetegellátó intézmények minőségi mutatóinak elemzése" című MEDMINT BT (Eger) által készített tanulmányra hivatkoznak, ez a tanulmány azonban több helyütt szakmailag megalapozatlan állításokat fogalmaz meg.

A tanulmány 2R és 2S táblázata tartalmazza a hivatkozott adatokat. Az anyagból nem derül ki, hogy a bonctani diagnózis ténylegesen eltért–e a klinikaitól, vagy csak a diagnózis kódolási pozíciója volt különböző. De ha ez az információ rendelkezésre állna, akkor is csak azt a következtetést lehetne levonni, hogy tévedés legfeljebb az esetek 0,3 százalékában fordul elő, hiszen a kórházi esetek 3 százaléka halt meg és ennek összesen 36 százalékát boncolták, vagyis az összes esetek 1 százalékát.

A fenti tanulmány tehát megalapozatlan, adatai nem állják meg a helyüket és ebből adódóan a következtetések is hibásak, szögezi le a Horváth Ágnes miniszternek címzett levél. A gyógyító orvostudományban egyébként ősidők óta ismeretes a klinikai és a pathológiai diagnózis közötti eltérés. A klinikusok ezért szervezik a klinikopathológiai konferenciákat (morbidity & mortality elemzések), hogy a klinikai és pathológiai diagnózis közötti eltérést a lehető legalacsonyabbra csökkentsék.

Az az állítás, hogy az orvosok a betegek egynegyedét félrekezelik a gyógyító tevékenység lejáratásához járul hozzá, ami rendkívül sajnálatos, hiszen a bizalmon alapuló orvos beteg viszony a gyógyító munka fontos alappillére. Mivel az orvostársadalom és az egészségügyi dolgozók mindent elkövetnek az egészségügy működőképességének és magas színvonalának fenntartásáért, ezért a szakma szomorúan vette tudomásul ezeket a kijelentéseket.

Kérjük tehát Miniszter Asszonyt, mint az ágazat vezetőjét, hogy találja meg a módját annak, hogy ezeket a korábbi kijelentéseket a fentieknek megfelelően helyesbítse, és a jövőben ilyen lényeges szakmai kérdésekben a szakma tanácsadó testületeinek (ETT, Szakmai Kollégiumok, ágazati tudományos társaságok) véleményét kérje ki és vegye figyelembe. A Sebészeti Szakmai Kollégium készséggel áll rendelkezésre, a klinikai és boncolási diagnózisok közötti eltérés megvizsgálására megfelelő módszertan kidolgozásában.

A nyilatkozatot támogatja:

1. Magyar Sebész Társaság
2. Magyar Érsebészeti Társaság
3. Magyar Mellkassebészeti Társaság
A Sebészeti Szakmai Kollégium tagjai nevében:

Dr. Jakab Ferenc
elnök

2007-06-04 10:19 Forrás: Weborvos


« vissza

Időpont foglalás

 

Időpont foglalás ›
A foglaláshoz regisztráció szükséges.
Regisztráció ›
Ha már regisztrált, az oldal tetején található link segítségével beléphet.
Az orvos válaszol
Tegye fel kérdését - írásban válaszolunk Önnek Kérdezzen Ön is! ›
Mennyire tetszenek Önnek a megújult Citymed oldalak?