Májustól nagyobb receptet ad az orvos

Egyebek mellett extra vonalkódot is nyomtatnak majd a receptekre, amelyek formájukban is átalakulnak, nagyobbak lesznek május 1-jétől.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) honlapja [1] szerint a változtatásokra praktikus okok miatt is szükség volt: a nagyobb vények nyomtatása gazdaságosabb, de főleg amiatt volt szükséges, mert a recepten szereplő plusz információk javítják a gyógyszerellátás biztonságát, és csökkentik a betegek várakozási idejét a patikákban.

A pénztár információi szerint a lézernyomtatókba könnyebb lesz betenni a 12,2 x 21 centiméteres receptet. Az új nyomtatók beszerzéséhez az OEP egyszeri 10 ezer forintos támogatást nyújt a háziorvosoknak.

Az új vényeken egyes rovatok máshova kerülnek és újak is lesznek rajtuk. Például kijelölik az orvos naplószámának, pecsétszámának a helyét. A receptek hátoldalán a betegek számára hasznos információk lesznek. A vény funkciójáról, a felhasználhatóságának szabályairól, illetve a gyógyszerrendelés esetén fontos speciális tudnivalókról lehet többet megtudni.

Független Hírügynökség
| 2009. április 26., vasárnap 09:55

TÁJÉKOZTATÓ A VÉNYELLÁTÁS 2009 MÁJUS 1-JÉTŐL VÁRHATÓ VÁLTOZÁSAIRÓL

Az orvosi vények beszerzési periódusa 2009. első negyedévének végén lejár, ami új beszerzés szükségszerűségét hozza magával. Az új beszerzés lehetőséget ad több olyan vénnyel kapcsolatos probléma kezelésére, amire az elmúlt időszakban derült fény. A tervezett módosításokról januárban postai levélben tájékoztattuk a leginkább érintett orvosokat, és a honlapunkon hirdetményt tettünk közzé az összes ügyfelünk tájékoztatására. Akkor azt terveztük, hogy 2009. április 1-jétől változik meg az orvosi vényellátás rendszere, illetve a vények képe, azonban a januári tájékoztatást követően olyan látens anomáliákra derült fény, ami széleskörű egyeztetések összehívását indokolta, és konszenzus kialakítását igényelte. Az OEP olyan módon szándékozott orvosolni a felmerült gondokat, hogy a vényellátást hatékonyabbá és a felhasználók számára ténylegesen és lényegesen megfelelőbbé tegye, ezért az eredeti tervekhez képest egy hónapos csúszással, 2009. május 1-jétől fognak a változások érvénybe lépni, a május 1-et követően leadott vényigénylések esetében a megrendelt mennyiségeket már az új formátumú vénnyel fogjuk teljesíteni, azonban a korábban kiadott űrlapok is felhasználhatók maradnak. A korábbi időszak tapasztalataira építve hatékonyabbá, egyszerűbbé és az orvosok számára kényelmesebbé tesszük a vényrendelési és -kiszállítási folyamatokat, aminek hatására a jövőben gyorsabban és biztonságosabban fognak eljutni az orvosokhoz a megrendelt vények.
Jelen tájékoztatóval az a célunk, hogy a lentebb részletesen kifejtett változásokra minden érintett fel tudjon készülni, és az új rendszerre való átállás zökkenőmentesen történjen meg.
A legfontosabb változások a következők:

− 2009. május 1-jétől kezdődően a megrendelt vényekért nem kell fizetni, az OEP a jövőben átvállalja a postázási költségeket.

− A kézbesítési cím megválasztását a jövőben némiképp korlátozzuk. Főszabályként minden orvos a vényén szereplő címére kérheti a megrendelt vényeket, akkor azonban, ha egyszerre több finanszírozott szolgáltatónál is alkalmazásban van, megválaszthatja, hogy melyik szolgáltató címére kéri azokat. Finanszírozott szolgáltatóhoz kapcsolódó vényeket csak finanszírozott intézménybe lehet kézbesíteni, viszont a magánrendelésre szóló, illetve a pro família vényeket az orvos kérheti finanszírozott munkahelyének címére is.
Kérjük, hogy a vényigénylő lapon a postázási címet gondosan töltsék ki, mert ha nem tudják átvenni a küldeményt sem személyesen, sem pedig – ha a kézbesítő Önöket a megadott kézbesítési címen nem találta – az értesítőn megjelölt átvételi helyen, akkor arra már csak a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak (REP) területein működő ügyfélszolgálatokon lesz mód, térítés ellenében.
− A postázott csomagban nem lesz vényigénylő lap; azt vagy az OEP honlapjáról (www.oep.hu/gyogyszer) tölthetik le, vagy pedig a REP ügyfélszolgálatain szerezhetik be.

− 2009. május 1-jétől megszüntetjük a leporelló vények gyártását, tekintettel arra, hogy a mátrix alapú nyomtatók nem képesek a vényen elhelyezni az ún. extra vonalkódot, melyeket 2009 júliusától kell majd a vényre rányomtatni. A gyógyszerészek számára az extra vonalkód elemi igény évek óta, melynek bevezetése nem volt tovább halogatható, a megoldás javítja a gyógyszerellátás biztonságát, illetve jelentősen csökkenti a betegek várakozási idejét a patikában, érezhetően javítja a betegek elégedettségét. A gyártás megszüntetésének másik fő oka az volt, hogy a mátrix típusú nyomtatók mára jórészt kiszorultak a használatból, már csak az orvosok egy igen kis hányada, az aktív orvosok 5%-a használ leporelló típusú vényeket. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal is, hogy a jelenlegi vényformátum nem a legalkalmasabb a lézernyomtatókhoz. A vény rövidebbik oldala ugyanis túl rövid ahhoz, hogy fektetett nyomtatás mellett behúzza a nyomtató, ezért kizárólag állítva lehet nyomtatni azokat, az állított nyomtatás viszont aránytalanul terheli a lézernyomtatóban használt toner közepét, ami ettől idő előtt tönkremegy. Az állított nyomtatás aránytalanul terheli a lézernyomtató hengereinek két szélét is, ami szintén meghibásodást okozhat. A fent vázolt probléma megoldásának érdekében megváltoztatjuk a vény méretét. A vény szélessége 12,192 cm-re (4,8 col) változik, a hossza pedig egy A4-es lap szélességével fog majd megegyezik, tehát 21 cm lesz. Az új vényeket a nyomtatóba fektetve is bele lehet majd helyezni, ezáltal egyenlő mértékben terheli a nyomtató tonert és a hengereket, és kivédhető lesz a nyomtatók idő előtti meghibásodása, jelentősen gazdaságosabb lesz a vénynyomtatás.

− Ha leporelló vényeket használnak, és úgy ítélik meg, hogy a lap típusú vényekre történő átállás sok időt igényel, akkor azt javasoljuk, hogy a betegek folyamatos és zavartalan ellátása érdekében még 2009. április 30. előtt rendeljenek leporelló típusú vényt. Ezt követően kérjük, hogy a technikai feltételekről (pl.: új nyomtatók beszerzése) gondoskodjanak a folyamatos és zavartalan betegellátás érdekében. Az OEP a Magyar Orvosi Kamarával történt egyeztetést követően kezdeményezte, hogy a mátrix típusú nyomtatók zömét alkalmazó háziorvosi praxisok a nyomtatási költségek részleges finanszírozásához támogatást kapjanak. Ennek eredményeként az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/2009. (III. 18.) Korm. Rendelet 18. § 8. bekezdése alapján a háziorvosi szolgáltatók a vények és egyéb orvosi dokumentáció részét képező iratok nyomtatásához szükséges eszköz költségeinek részleges fedezetére a 2009. május havi finanszírozás során háziorvosi szolgálatonként egységesen egyszeri, 10.000 forint támogatási díjat fognak kapni. Ez a támogatás összességében közel 70 millió forint többletforrást biztosít az alapellátás számára.
− A jogszabályi változásokkal összhangban, illetve a célszerűséget szem előtt tartva megváltoztatjuk a vény előlapjának egyes feliratait, illetve új mezőket hozunk létre. Funkcionálisan a régi és az új vények megegyeznek egymással, így a jelenleg használatban lévő vényeket nem szükségszerű cserélni, a vényíró programokat azonban módosítani kell, hogy az orvos választásának megfelelően mind a régi, mind az új vényekre lehessen velük vényt nyomtatni. A vénykép változásai tételesen a következők:

o Az orvos adatai között a jövőben nem szerepel az ÁNTSZ-engedély száma. Ugyanitt az „Ágazati az.kód” elnevezés „Kilencjegyű azonosító”-ra változik a közérthetőség érdekében.

o Változnak a jogcímek annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek a támogatási kategória megnevezésével: az „Általános” jogcím megnevezését felváltja a „Normatív” elnevezés, az „EÜ rend.” helyére „Eü. kiemelt”, az „EÜ tér.köt” helyére „Eü. emelt” szöveg kerül. Mindezek technikai jellegű, de a pontos vénykitöltést segítő változások.

o Új jogcímként jelenik meg az „Egyedi tám.” jogcím, mely már régóta létező támogatási forma, ugyanakkor eddig nem volt lehetőség külön jelölni a vényen, és ez sok esetben hibás jogcím-megjelölést okozott.

o 2009. január 1-jétől, amennyiben szakorvos javaslata alapján történik a rendelés emelt és kiemelt támogatással, akkora a vényen fel kell tüntetni a szakorvosi javaslatot tevő orvos pecsétszámát, illetve a javaslat kiállításának dátumát. Annak érdekében, hogy az orvosok minél könnyebben tudjanak ehhez az új szabályhoz alkalmazkodni, a májustól rendelt vényeken kijelölt helyet biztosítunk e célra.

o Számos orvos kérésének eleget téve a vényen kijelöltük a naplószám helyét is, azonban ennek kitöltése a továbbiakban is csak a jogszabályban meghatározott esetekben lesz kötelező (pl. ha krónikus betegség esetén több hónapra elegendő gyógyszermennyiséget rendel az orvos).

o A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy nem maga a beteg váltja ki a vényt, ezért a beteg, illetve a termék átvevőjének aláírásához külön helyet biztosítunk.
o Változik a taxa: az új vényeken kizárólag a kiadás dátumának, a termék kiadójának és a retaxát végző személy a kézjegyének kell szerepelnie.

o A vény alsó részén kijelölt helyet kap az 53/2007. (XII. 7.) rendelet 1. mellékletében specifikált „extra vonalkód”.

o A szemészeti és az általános vények egységes méretben kerülnek elkészítésre.

− A vény hátoldalára a betegek számára hasznos információkat tartalmazó tájékoztató szöveget helyezünk oly módon, hogy hely marad a hátlapon esetlegesen feltüntetendő nyilatkozatoknak. A tájékoztató szöveg ismerteti többek között a vény funkcióját, felhasználhatóságának szabályait, illetve a gyógyszerrendelés esetén fontos speciális tudnivalókat. Hangsúlyozzuk, hogy nem kerül a vényre reklám, vagy hirdetés, ahogy az több fórumon megjelent, kizárólag a betegek érdekét szolgáló tájékoztatás.
Szeretnénk kiemelten hangsúlyozni azt, hogy a fenti változások ellenére a 2008. május 1. előtt rendelt vények továbbra is felhasználhatóak maradnak, az új típusú és a régi vényekre ugyanazok az előírások vonatkoznak.
A témával kapcsolatos aktuális, és folyamatosan frissülő információkat megtalálja a http://www.oep.hu/gyogyszer internetes oldal „Vényellátás” menüpontja alatt is.

OEP vényellátási tájékoztató


« vissza

Időpont foglalás

Ebben a járványügyi helyzetben 15 percet kell foglalnia!!!

Időpont foglalás ›
A foglaláshoz regisztráció szükséges.
Regisztráció ›
Ha már regisztrált, az oldal tetején található link segítségével beléphet.
Az orvos válaszol
Tegye fel kérdését - írásban válaszolunk Önnek Kérdezzen Ön is! ›
Mennyire tetszenek Önnek a megújult Citymed oldalak?